Herinrichting Leemstraat

De gemeente Roosendaal is van plan een rotonde op de kruising OLV straat/Rijksweg Noord/A58 te maken. Deze rotonde wordt gerealiseerd om de doorstroming naar de A58 voor vrachtverkeer te verbeteren. Voor dit doel zal ook de Leemstraat worden verbreed vanaf de aansluiting met de Nelson Mandelaweg tot ongeveer de zijweg Schuurakker.

Het aangepaste voorlopig ontwerp is beschikbaar

Op 21 juni hebben wij het eerste voorlopige ontwerp met u gedeeld. Dit ontwerp was in samenspraak met de gemeente Rucphen en RWS tot stand gekomen en is een uitwerking van de door de beide gemeentebesturen vastgestelde verkeersvisie voor de Leemstraat. We hebben nu alle mogelijke wijzigingen in dit aangepaste ontwerp verwerkt. Dit zijn de meest belangrijke wijzigingen:

  • In de nieuwe situatie wordt de Leemstraat 7 meter breed, i.p.v. de 7,5 meter in het vorige ontwerp;
  • Bomen aan de zuidzijde verwijderen we omdat ze in slechte staat zijn. De bomen worden op een andere plek gecompenseerd. Waar de bomen nu staan is helaas geen plek om ze te herplanten;
  • De fietssuggestiestroken na de Mandelaweg zijn vervallen, want het fietspad blijft gehandhaafd zoals het nu is. Het wordt wel aangepakt;
  • Inritten naar de bedrijventerreinen worden conform de standaarddetails in asfalt uitgevoerd en voorzien van een stopstreep;
  • Alle zijstraten krijgen nu versterking in de bochten d.m.v. betonstraatstenen en schampblokken;
  • Bij de rotonde wordt het fietspad aan de westzijde doorgestoken naar de Molenstraat. De doorsteek in het vorige ontwerp vervalt hiermee.

pdf Aangepast voorlopig ontwerp Leemstraat (PDF, 611.38 KB)

pdf Aangepast voorlopig ontwerp rotonde (PDF, 384.59 KB)

U kunt nog reageren op dit nieuwe voorlopig ontwerp. Stuur uw opmerkingen/voorstellen voor maandag 10 december aanstaande naar de heer A. Buijsen. U kunt dit doen via de onderstaande contactgegevens. Na 10 december starten we met het maken van het definitieve ontwerp. Naar verwachting starten we tweede kwartaal 2019 met de uitvoering.

Contact

Voor vragen/opmerkingen/voorstellen over dit project kunt u contact opnemen met de heer A. Buijsen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0165 of per email a.buijsen@roosendaal.nl.