Herinrichting Leemstraat

De gemeente Roosendaal heeft onlangs een rotonde aangelegd op de kruising OLV straat/Rijksweg Noord/A58. Deze rotonde is gerealiseerd om de doorstroming naar de A58 voor vrachtverkeer te verbeteren. Voor dit doel zal ook de Leemstraat worden verbreed vanaf de aansluiting met de Nelson Mandelaweg tot ongeveer de zijweg Schuurakker.

Het aangepaste voorlopig ontwerp is beschikbaar

Op 21 juni hebben wij het eerste voorlopige ontwerp met u gedeeld. Dit ontwerp was in samenspraak met de gemeente Rucphen en RWS tot stand gekomen en is een uitwerking van de door de beide gemeentebesturen vastgestelde verkeersvisie voor de Leemstraat. We hebben nu alle mogelijke wijzigingen in dit aangepaste ontwerp verwerkt. Dit zijn de meest belangrijke wijzigingen:

  • In de nieuwe situatie wordt de Leemstraat 7 meter breed, i.p.v. de 7,5 meter in het vorige ontwerp;
  • Bomen aan de zuidzijde verwijderen we omdat ze in slechte staat zijn. De bomen worden op een andere plek gecompenseerd. Waar de bomen nu staan is helaas geen plek om ze te herplanten;
  • De fietssuggestiestroken na de Mandelaweg zijn vervallen, want het fietspad blijft gehandhaafd zoals het nu is. Het wordt wel aangepakt;
  • Inritten naar de bedrijventerreinen worden conform de standaarddetails in asfalt uitgevoerd en voorzien van een stopstreep;
  • Alle zijstraten krijgen nu versterking in de bochten d.m.v. betonstraatstenen en schampblokken;
  • Bij de rotonde wordt het fietspad aan de westzijde doorgestoken naar de Molenstraat. De doorsteek in het vorige ontwerp vervalt hiermee.
pdf Aangepast voorlopig ontwerp Leemstraat (PDF, 611.38 KB) pdf Aangepast voorlopig ontwerp rotonde (PDF, 384.59 KB)

 

De Lage Zegstraat op Roosendaals grondgebied is aan onderhoud toe

Er zijn gaten in het wegdek ontstaan door het vele verkeer. Daarom gaan we de klinkers vervangen door asfalt. Ook brengen we suggestiestroken aan en op drie plekken verkeersdrempels om de snelheid af te remmen.

Kapot wegdek Lage ZegstraatAfzettingen Lage Zegstraat

Samen met de gemeente Rucphen en de Dorpsraad Zegge is ervoor gekozen om de aansluiting Nelson Mandelaweg - Lage Zegstraat af te sluiten voor doorgaand (sluip)verkeer. Dit gebeurt door aanleggen van twee tractorsluizen. Alleen landbouwverkeer en (brom)fietsers kunnen deze passeren. Voor deze afsluiting neemt de gemeente Roosendaal een verkeersbesluit. De ontwerptekening van bovengenoemde maatregelen treft u hieronder aan. De werkzaamheden zijn gepland in het voorjaar van 2019.

pdf Lage Zegstraat - verharding (PDF, 363.28 KB)

Contact

Voor vragen/opmerkingen/voorstellen over dit project kunt u contact opnemen met de heer A. Buijsen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0165 of per email a.buijsen@roosendaal.nl.