Herinrichting Enclaveberg

Eind 2019 en begin 2020 wilden wij onderhoud uitvoeren in de Enclaveberg. We gaan de trottoirs, parkeervakken en inritten opnieuw bestraten, nieuwe bomen planten en groenvakken aanbrengen om de huidige wortelopdruk op te heffen. Ook nemen we een aantal snelheid remmende maatregelen. Het kan zijn dat er een herinrichting van de straat nodig is om voldoende parkeervakken, groen en bomen aan te kunnen brengen.

Ontwerp

Bewonersavond april 2019

Op 8 april 2019 vond er een bewonersavond plaats. Hier is het Voorlopig Ontwerp Enclaveberg door medewerkers van de gemeente Roosendaal gepresenteerd en toegelicht. Bewoners konden hun reacties geven via een reactieformulier of reactie via email en hebben hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Het Voorlopig Ontwerp en een verslag van de avond kunt u hieronder zien. 

De vragen en opmerkingen van bewoners worden beoordeeld en waar dit mogelijk is ingepast in een aangepast ontwerp (Definitief Ontwerp). Wanneer dit gereed is worden bewoners hierover geinformeerd. Met de voorbereiding worden alvast de bestaande bomen gekapt om geen last te hebben van de broedseizoenen en worden er proefsleuven gegraven om alle kabels en leidingen en de bestaande riolering in beeld te brengen. Bewoners worden per brief geinformeerd wanneer wij dit zullen doen.

pdf Enclaveberg voorlopig ontwerp tbv bewonersavond (PDF, 2.07 MB) pdf Enclaveberg verslag bewonersavond 08-04-2019 (PDF, 32.71 KB)

Update 26 november 2020

Helaas heeft het project veel vertraging opgelopen. Na het in beeld brengen van de ondergrondse situatie (ligging kabels, leidingen en riolering) hebben wij veel tijd nodig gehad om overeenstemming te vinden met verschillende partijen, waaronder de Nuts bedrijven. Na wat aanpassingen kunnen wij nu het aangepaste ontwerp (Definitief Ontwerp) aan de bewoners laten zien. Deze kunt u hieronder bekijken*. O.a. de ingang van de Enclaveberg is aangepast, enkele locaties van bomen en parkeervakken zijn veranderd en invalideninritten zijn toegevoegd. 

*Vanwege Coronamaatregelen is het niet mogelijk om een bewonersavond te organiseren. U kunt echter wel digitaal reageren op het ontwerp via email a.deurloo@roosendaal.nl

pdf Enclaveberg definitief ontwerp (PDF, 2.84 MB)

 

 

Planning

Aangepaste planning

Het streven was om het project Enclaveberg uit te voeren in het laatste kwartaal 2019 en eerste kwartaal 2020. Door de opgelopen vertraging in het project hebben wij deze planning aan moeten passen. De planning is nu als volgt:

Afronden ontwerpfase en opstellen uitvoeringsdocumenten november/december 2020
Aanbestedingsprocedure (selecteren aannemer) januari/februari 2021

Informeren bewoners m.b.t. start werkzaamheden, fasering en verkeersmaatregelen

februari/maart 2021
Uitvoering werkzaamheden maart t/m juli 2021
Afronden groenwerkzaamheden oktober 2021

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. In februari/maart 2021 wordt u geïnformeerd over de fases, verkeersmaatregelen en de startdatum. Ook ontvangt u dan de gegevens van de contactpersonen voor vragen tijdens de werkzaamheden.