Herinrichting Enclaveberg

Het project omvat het opnieuw bestraten van de trottoirs, parkeervakken en inritten, het planten van nieuwe bomen en het aanbrengen van groenvakken om de huidige wortelopdruk op te heffen. Ook realiseren we een aantal snelheidsremmende maatregelen.

Ontwerp

Update maart 2022: Groeninrichting Enclaveberg

Aannemingsbedrijf Van Esch is medio maart 2022 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de groeninrichting van de Enclaveberg. De komende periode gaat de aannemer aan de slag met het planten van bomen en het aanbrengen van beplanting. Niet alle boomsoorten welke zijn opgenomen in het definitief ontwerp, zijn leverbaar. Daarom hebben we de soorten welke niet leverbaar zijn, vervangen door bomen met soortgelijke kenmerken. Er wordt nog een groenvak toegevoegd bij de ingang van de Enclaveberg. Om de bochten, boom- en plantvakken te beschermen, worden er enkele forse houten palen geplaatst. Aansluitend worden de ontstane schades aan de verharding gerepareerd. We verwachten de werkzaamheden eind april af te ronden. Het aangepaste groenplan vindt u hieronder.

pdf Groenplan Enclaveberg (PDF, 1.83 MB)


Start werkzaamheden

Op maandag 29 maart 2021 zijn wij gestart met de herinrichting van de Enclaveberg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van den Elshout & de Bont uit Waalwijk. Het project bestaat uit 12 losse deelprojecten, die elk circa 2-3 weken in beslag nemen. Hiermee proberen wij de eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

BouwApp

Via de BouwApp kunt u regelmatig updates en informatie ontvangen over het project. U kunt deze app gratis downloaden op uw smartphone of tablet. Door in de app te zoeken naar het project ‘Herinrichting Enclaveberg’ en deze als favoriet te markeren, ontvangt u automatisch updates over de voortgang van het project.

Link naar de BouwApp in de Play Store (voor Android-gebruikers)
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.concepteurs.debouwapp

Link naar de BouwApp in de App Store (voor IOS-gebruikers)
https://apps.apple.com/nl/app/de-bouwapp/id635250902

Meer informatie

Hieronder treft u, naast de faseringstekening, ook nog de uitvoeringstekeningen en informatie over de verkeersmaatregelen aan.
pdf Fasering werkzaamheden Enclaveberg (PDF, 1.63 MB) pdf Uitvoeringstekening (1) (PDF, 1.69 MB) pdf Uitvoeringstekening (2) (PDF, 1.52 MB) pdf Uitvoeringstekening (3) (PDF, 1.73 MB) pdf Uitvoeringstekening (4) (PDF, 1.67 MB) pdf Verkeersmaatregelen (PDF, 1.16 MB)


Definitief ontwerp

pdf Enclaveberg definitief ontwerp (PDF, 2.84 MB)


Verslag bewonersavond

pdf Enclaveberg verslag bewonersavond 08-04-2019 (PDF, 32.71 KB)

Planning

Planning

Afronden ontwerpfase en opstellen uitvoeringsdocumenten november/december 2020
Aanbestedingsprocedure (selecteren aannemer) januari/februari 2021

Informeren bewoners m.b.t. start werkzaamheden, fasering en verkeersmaatregelen

februari/maart 2021
Uitvoering werkzaamheden 29 maart t/m september 2021
Afronden groenwerkzaamheden oktober 2021

Start werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 12 fases. Op maandag 29 maart starten wij met de werkzaamheden van fase 1.