Herinrichting Burgemeester Freijterslaan

In de tweede week van januari 2021 starten wij met de werkzaamheden de Burgemeester Freijterslaan en Mesdagstraat.

Herinrichting

Werkzaamheden

In het gedeelte Burgemeester Freijterslaan, tot en met de flat met huisnummers 455/523, gaan we de rijbaan en trottoirs herbestraten en parkeervakken aanleggen. In de straat voor uw flat planten we nieuwe bomen in boombakken en voorzien we de groenvakken van nieuwe beplanting. Waar mogelijk worden deze vergroot. Het gedeelte Mesdagstraat gaan we verbreden om de doorstroming van het verkeer richting de hoofdrijbaan Burgemeester Freijterslaan te verbeteren. Om de verkeersveiligheid van fietsers en autoverkeer te verbeteren verleggen we een gedeelte van het fietspad. Bekijk hieronder de tekening.

pdf Tekening Burgemeester Freijterslaan (PDF, 507.23 KB)

 

Fases

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases. We beginnen met het gedeelte Burgemeester Freijterslaan. Tijdens deze fase is er een omleiding ingesteld voor het fietsverkeer. Het autoverkeer kan dan wel gebruik maken van de Mesdagstraat en de doorgang naar de hoofdrijbaan van de Burgemeester Freijterslaan. Als de werkzaamheden op dit deel bezig zijn kunt u uw auto niet in de straat parkeren. Wij vragen uw begrip hiervoor. Bekijk hieronder de tekening verkeersmaatregelen.

pdf Burgemeester Freijterslaan - Verkeersmaatregelen (PDF, 1.79 MB)

 

Wanneer de eerste fase is afgerond starten we met het gedeelte Mesdagstraat en het fietspad. Tijdens de tweede fase wordt er een omleiding ingesteld voor auto’s en fietsers. 

Bereikbaarheid, hulpdiensten en ophalen van afval

Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet in de straat parkeren. Wel is uw woning te voet te bereiken. De nood- en hulpdiensten lichten wij altijd in als er ergens gewerkt wordt. In geval van nood is uw woning bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden wordt uw afval gewoon opgehaald.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag. Tijdens de werkzaamheden zijn uw contactpersonen:

  • Aannemer Graaumans: Dhr. J. van Bragt. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-27040073 of per mail jellevanbragt@graaumans.nl
  • Gemeente Roosendaal: directievoerder/toezichthouder dhr. S. Jansen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-55125710 of per mail via s.jansen@nxxs.nl

Overige vragen kunt u richten aan:

Planning

Bomenkap resterende bomen (2 stuks)

woensdag 23-12-2020

 
Start fase 1 maandag 11-01-2021 duur ca. 6 weken
Start fase 2 volgt nog duur ca. 6 weken