Herbestratingswerkzaamheden Van Edenlaan - Couperuslaan

Vanaf 2 september 2019 starten we met de herbestratingswerkzaamheden aan de Van Edenlaan en Couperuslaan.

Wat gaan we doen

In zowel de Van Edenlaan als de Couperuslaan vervangen we het versleten asfalt door grijs kleurige klinkers. Daarnaast vervangen we huisaansluitingen (riolering) en de trottoirtegels. Ook worden er visuele plateau's (zogenaamde punaises) op de kruising als snelheidsremmende maatregel aangelegd. 

Planning

We voeren de werkzaamheden aan de Van Edenlaan en Couperuslaan gefaseerd uit om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Voor de Van Edenlaan worden de werkzaamheden verdeeld over 8 fases. De eerste fase start op 2 september 2019. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind januari 2020 afgerond. 

De werkzaamheden aan de Couperuslaan worden verdeeld over 2 fases. De eerste fase start op 3 februari 2020. Afhankelijk van de weersomstandigheden, worden de werkzaamheden op 20 maart 2020 afgerond. 

Omleiding

De werkzaamheden aan de Van Edenlaan en Couperuslaan worden in fases uitgevoerd. Voor elke fase gelden aparte tijdelijke verkeersmaatregelen. In onderstaand overzicht wordt per fase aangegeven welke verkeersmaatregelen gelden

Van Edenlaan

Fase 1 2 september 2019 t/m 13 september 2019 (week 36+37) Van Edenlaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 33 - 39, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 1 (PDF, 262.68 KB)

 

Fase 2 16 september 2019 t/m 27 september 2019 (week 38 + 39) Van Edenlaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 21 - 24, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 2 (PDF, 298.56 KB)

 

Fase 3 30 september 2019 t/m 11 oktober 2019 (week 40 + 41) Van Edenlaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 9 - 20, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 3 (PDF, 331.81 KB)

 

Fase 4 14 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019 (week 42 + 43) Van Edenlaand tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 7 - 16, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 4 (PDF, 300.16 KB)

 

Fase 5 28 oktober 2019 t/m 8 november 2019 (week 44 + 45) Van Edenlaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 5 - 7, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 5 (PDF, 333.93 KB)

 

Fase 6 11 november 2019 t/m 20 november 2019 (week 46 + 47) Van Edenlaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 1 - 3, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 6 (PDF, 333.9 KB)

 

Fase 7 6 januari 2020 t/m 17 januari 2020 (week 1 + 2) Van Edenlaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 2 - 4, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 7 (PDF, 333.91 KB)

 

Fase 8 20 januari 2020 t/m 31 januari 2020 (week 3 + 4) Van Edenlaan tijdelijk afgsloten ter hoogte van de school, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 8 (PDF, 297.47 KB)

Couperuslaan

Fase 1 3 februari 2020 t/m 21 februari 2020 (week 5 + 6 + 7) Couperuslaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 8 - 18, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 1 - Couperuslaan (PDF, 433.68 KB)

 

Fase 2 24 februari 2020 t/m 20 maart 2020 (week 8 + 9 + 10 + 11) Couperuslaan tijdelijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 2 - 8, woningen bereikbaar
pdf Kaart met tijdelijke verkeersmaatregelen fase 2 - Couperuslaan (PDF, 470.95 KB)