Herbestratingswerkzaamheden in de gemeente Roosendaal

Herbestratingswerkzaamheden Chromietdijk

Begin oktober zijn we gestart met de werkzaamheden aan het tweede deel van de Chromietdijk. Vanaf maandag 17 augustus werken we 3 à 4 weken aan het restant van de herbestratingswerkzaamheden.

Wat gaan we doen

De werkzaamheden bestaan uit onderhoud aan de rijbaan, voetpaden en parkeervakken. Verder vervangen we de inritconstructies aan de rijbaan en de inritten bij woningen en brengen we invalideninritten aan. Ook zorgen we voor nieuwe regenwaterputten en voeren we, indien nodig, onderhoud uit aan putdeksels. We voeren het werk uit in fases. Deze fases zijn getekend op de tekening onder 'Planning'. 

Klimaatadaptatie en duurzaamheid

Het klimaat verandert. We krijgen bijvoorbeeld steeds meer te maken met extreem weer. We passen de openbare ruimten aan op dit veranderende klimaat, ook wel klimaatadapatatie genoemd. In het kader van klimaatadaptatie start de gemeente Roosendaal met een pilot om regenwater beter af te voeren in de grond. Dit doen we op de drie parkeerterreinen aan de Chromietdijk (licht en donkerblauw op de tekening). 

 

Op de in donkerblauw gemarkeerdere terreinen wordt een zogenaamde waterbergende fundering aangelegd en passen we een duurzame open verharding toe in de vorm van een cementloze waterdoorlatende tegel. Doordat deze cementloze waterdoorlatende tegel, het woord zegt het al, geen cement bevat komt er bij de productie minder CO2 vrij, waardoor dit een duurzame tegel is. 

Door de toepassing van cementloze waterdoorlatende tegels, ontstaat er een open strucuur zodat het regenwater in de bodem kan zakken. De fundering vangt het regenwater op en zorgt ervoor dat het vertraagt terugzakt in de bodem. 

Op de in lichtblauw gemarkeerdere terreinen leggen we alleen cementloze waterdoorlatende tegels en geen waterbergende fundering. 

Voor u verandert er niets
De aanpassingen aan de parkeerterreinen vinden allemaal ondergronds plaats. Het aanzicht van de parkeerplaatsen verandert niet. U kunt dan ook gewoon gebruik maken van de parkeerplaatsen zoals u gewend bent. 

Monitoring

Na aanleg van de fundering en cementloze waterdoorlatende tegels, monitoren we de parkeerterreinen om het effect te meten van deze klimaatadapatie. Ook wordt gekeken naar een eventueel verschil tussen de parkeerterreinen mét waterbergende fundering en de parkeerterreinen zonder waterbergende fundering. 

Als de pilot slaagt, wordt deze manier van regenwater afvoeren op meer plaatsen in de gemeente Roosendaal toegepast.

Heeft u vragen over klimaatadaptatie en/of de monitoring van de pilot? Neem dan contact op met A. Deurloo via telefoonnummer 14 0165 of per mail via a.deurloo@roosendaal.nl

Contactpersoon

Heeft u vragen over de uit te voeren werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met dhr. W. Luijks van De Krom Bestratingen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-30994132. U kunt ook contact opnemen met de directievoerder van de gemeente Roosendaal, dhr. A. Faijaars. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of per mail via a.faijaars@roosendaal.nl

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 7 oktober 2019. We voeren het werk in fases uit. Elke fase neemt ongeveer twee weken in beslag. Naar verwachting zijn alle fases in februari 2020 afgerond. Hieronder is de globale planning opgenomen (de planning is afhankelijk van weersomstandigheden). We starten dagelijks om 7.00 uur. 

Fase 1

7 oktober - 16 oktober

Fase 2a 14 oktober - 31 oktober
Fase 2b 22 oktober - 18 november
Fase 3 14 november - 22 november
Fase 4a 6 januari - 24 januari
Fase 4b 27 januari - 14 februari
Fase 5

3 februari - 14 februari

Op maandag 17 augustus 2020 start aannemersbedrijf De Krom met het restant van de herbestratingswerkzaamheden van het speeltuintje en het voetpad langs de Dijkwetering in de Chromietdijk. De werkzaamheden duren drie à vier weken.

Omleiding

Er wordt geen aparte omleiding ingesteld voor het verkeer. We vragen u wel om uw auto op een andere plek te parkeren. Zo kunnen we voorkomen dat er schade ontstaat aan uw auto. Uw huis blijft altijd te voet bereikbaar. 

Hulpdiensten

Hulpdiensten krijgen altijd toegang. We lichten de hulpdiensten altijd in als er ergens gewerkt wordt. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat uw huis niet bereikbaar is in geval van nood. 

Huisvuil ophalen

Saver haalt gewoon uw vuil op. Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden uw restafval niet op de gebruikelijke plek kunt aanbieden. U kunt dit dan doen op een andere plek in de straat. Mocht u hulp nodig hebben, dan helpt de aannnemer u graag.