Herbestrating Abdijberg

Stand van zaken

Dit jaar verwachten wij te kunnen starten we met het herstellen van uw straat. Ondanks dat er veel onzekerheid is over de ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan wij gewoon verder met de voorbereidingen. Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen die door het RIVM gesteld zijn. Op het moment dat de richtlijnen worden gewijzigd, zullen wij daar ook naar handelen.

Rond 31 maart gaan we een aantal bomen weghalen die wortelopdruk hebben veroorzaakt. Doen we dat niet dan ontstaat al heel snel weer hetzelfde probleem als we de straat hersteld hebben. We planten altijd nieuwe bomen terug. Dit is echter niet altijd mogelijk op dezelfde plek. Hierover informeren wij u nog.

Het kan zijn dat er al nesten in de bomen zitten. Dit controleren wij uiteraard. Voordat we de bomen gaan rooien doen we nog een extra flora en fauna onderzoek. Mochten we nesten vinden, dan kappen we deze bomen uiteraard niet. Deze kappen we zodra alle vogels zijn uitgevlogen.

Planning

Over de planning en wat de rest van de werkzaamheden inhoudt, informeren wij u op een later moment.

vragen en/of opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij dhr A. Deurloo. Hij is de projectleider voor dit project. U kunt hem bereiken via e-mail: a.deurloo@roosendaal.nl of op telefoonnummer 140165.