Groot Mariadal

In de gemeenteraadsvergadering van 9 december 2021 is het bestemmingsplan Groot Mariadal vastgesteld. Met dit plan is het mogelijk om meer groen, meer woonruimte en een betere ontsluiting van het hart van de binnenstad van Roosendaal te realiseren.

Het klooster Mariadal, het HUIS van Roosendaal en de omliggende scholen sluiten in dit plan veel beter aan op hun omgeving. Het gebied wordt de schakel tussen binnenstad en station, bereikbaar voor de bewoners en bezoekers van de stad.

Bovenaanzicht gebied Groot Mariadal
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
wUrck Architectuur, stedenbouw en landschap

Groene verandering en nieuw woningaanbod in het hart van Roosendaal

Mariadal omvat het gebied tussen station en centrum van Roosendaal en vormt straks een mooie doorgang naar de binnenstad, met een behoudt van het rijksmonumentale klooster Mariadal, haar tuinen en geschiedenis. Groot Mariadal zal veranderen van een gekoesterd, voorheen besloten en verborgen gebied naar een plek waar het goed vertoeven is voor bewoners, inwoners en bezoekers van onze stad.

Op deze pagina

Wij informeren u over het stedenbouwkundig plan en het ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal. 

Contact

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen, suggesties of zorgen. U kunt ons bereiken via grootmariadal@roosendaal.nl of via telefoonnummer 0165 579 111.

Indien gewenst kunt u een afspraak inplannen, uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen.

Gerben van Dijk
Projectmanager Groot Mariadal

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan laat de nieuwe gebiedsontwikkeling zien voor het gebied rondom het klooster Mariadal en de daarbij behorende kloostertuin. Het nieuwe HUIS van Roosendaal (Stadskantoor), de woningbouwontwikkeling achter en naast het Stadskantoor en de realisatie van een nieuw Kindcentrum Jeroen Bosch maken ook onderdeel uit van het plan.  

Inmiddels hebben we verschillende informatiebijeenkomsten en besprekingen achter de rug. Tijdens en na deze bijeenkomsten hebben wij van omwonenden reacties op het plan ontvangen. Deze reacties hebben wij, waar mogelijk, meegenomen in het plan.

Het stedenbouwkundig plan is in juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het stedenbouwkundig plan 

Om een beeld te krijgen van het gehele gebied in vogelvlucht is de volgende animatie gemaakt. (maart 2020)

3d animatie

Ook hebben we een video opgenomen waarin Gerben van Dijk (projectmanager gemeente Roosendaal) en Paul Kersten (landschapsarchitect wUrck ), meer vertellen over het plan. U kunt deze video terugkijken via onderstaande link.

presentatie plan groot mariadal

Download het stedenbouwkundig plan Groot Mariadal (PDF, 18.53 MB)

Bestemmingsplan

Doel van het bestemmingsplan Groot Mariadal is het vastleggen van het ruimtelijk beleid van de gemeente voor dit gebied. In een bestemmingsplan staat wat en waar er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast.

In de regels wordt beschreven wat er wel of niet is toegestaan bij deze functies. Zo wordt er bijvoorbeeld geregeld hoe hoog er gebouwd mag worden.

Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 12 april jl. zes weken ter inzage. Dit leverde een aantal zienswijzen op die gedeeltelijk in het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt. De indieners zijn hier onlangs persoonlijk van op de hoogte gesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn een zevental moties aangenomen die de komende tijd verder worden verkend. De aangenomen moties hebben betrekking op vragen zoals de maximum snelheid in het gebied, parkeerruimte en de verdere invulling en ontwikkeling van Groot Mariadal, om gemeenschappelijke doelstellingen omtrent wonen, werken en recreëren te kunnen realiseren. 

De bestemmingsplanprocedure 

De bestemmingsplanprocedure bestaat uit verschillende fases. Meer over dit hele proces en een schematische weergave van dit proces vindt u hieronder. 

Heeft u nog vragen over de bestemmingsplanprocedure of over het bestemmingsplan zelf? Neem dan contact op met René Kools via telefoonnummer 0165 579 111 of per email r.kools@roosendaal.nl.

Reactie

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan 

De termijn van de terinzagelegging is verstreken, u kunt geen zienswijze meer indienen.

Voor andere vragen over het plan Groot-Mariadal kunt u een mail sturen naar grootmariadal@roosendaal.nl