Gronduitgifte overheden

Bekendmakingen over de verkoop van vastgoed (gronden en andere onroerende zaken), gecategoriseerd in mededingingen privaatrechtelijke rechtshandelingen en voorgenomen privaatrechtelijke rechtshandelingen.