Groenwerkzaamheden Bloesemberg

In het eerste kwartaal van 2022 gaat de gemeente Roosendaal een aantal plantvakken vervangen in de Bloesemberg.

Werkzaamheden

In 2019 hebben we een aantal plantvakken opgeknapt en zijn kwalitatief slechte bomen vervangen. Vorig jaar is door een projectgroep van bewoners en de wijkverbinder van de gemeente Roosendaal een dichtbegroeid bos (tiny forest) gerealiseerd aan het ‘park’ aan de Bloesemberg. Het beschikbare budget was helaas niet toereikend om het hele park op te knappen. Om die reden willen we in het eerste kwartaal van volgend jaar de resterende plantvakken in de straat gaan vervangen.

Boom- en plantkeuze

De huidige beplanting vervangen we door beplanting die een bijdrage levert aan de verscheidenheid aan planten en dieren in de straat. Ook worden er enkele groenblijvende bomen geplant. Dit doen we om te kijken hoe deze bomen zich houden tijdens langere droge periodes. Het veranderende klimaat dwingt ons opnieuw na te denken over de keuze voor bomen en planten in de openbare ruimte. De onderbeplanting bestaat uit besdragende en bloeiende heesters. In de heestervakken plaatsen we losstaande struiken en een aantal kleinere bomen. We onderhouden de nieuwe beplanting op een hoog niveau. Dit doen we totdat de beplanting is dichtgegroeid en tot deze maximaal 3 jaar oud is.

Verwijderen van teveel aan grond

Het verwijderen van het teveel aan grond maakt ook onderdeel uit van het werk. Het verwijderen van deze grond zorgt ervoor dat de aanliggende trottoirs overtollig regenwater af kunnen voeren naar de nieuwe plantvakken.

We verwachten de werkzaamheden uiterlijk eind maart 2022 af te ronden.

Afspraken met de projectgroep

Met de projectgroep van bewoners is in goed overleg afgesproken dat we aan het door hen gerealiseerde werk niks doen. De projectgroep is en blijft hier zelf verantwoordelijk voor.

Tekening van de nieuwe situatie

Hieronder vindt u een tekening van de nieuwe situatie en de nieuwe beplanting.

pdf Groenplan Bloesemberg (PDF, 9.04 MB)

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Neemt u dan contact op met groenontwerper Tobias van Loenen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of via e-mailadres t.van.loenen@roosendaal.nl