Flitsvergunning

De reguliere termijn voor het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken. Voor simpele bouwwerkzaamheden is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dit te versnellen: we kunnen dan binnen 4 werkdagen een beslissing op de aanvraag nemen.

In verband met het Corona-virus behandelen wij momenteel geen flitsvergunningen.

Wat is een flitsvergunning

Service

De flitsvergunning is de reguliere aanvraagprocedure, maar dan versneld. In plaats van na 8 weken hoort u binnen 4 werkdagen of hetgeen u wilt ook is toegestaan. Een flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een service van de gemeente Roosendaal. Deze bevat de wens om binnen 4 werkdagen een beslissing te nemen op uw aanvraag. Het kan zijn, zoals gedurende de vakantieperiodes, dat dit niet altijd mogelijk is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze service.

De gemeente beslist welke procedure van toepassing is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de flitsprocedure moet de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Het betreft eenvoudige bouwwerken zoals:
  • aanbouwen
  • dakkapellen
  • erfafscheidingen
  • reclame uitingen (ook reclamezuilen)
  • kozijnwijzigingen           
 • De bouwkosten zijn lager dan € 25.000.
 • De tekeningen voldoen volledig aan de indieningsvereisten. Wat er minimaal op tekening moet staan verschilt per bouwwerk en is terug te vinden onder het tabblad 'Voorbeelden'.
 • Het bouwplan hoeft niet getoetst te worden door externe adviseurs, zoals de brandweer of de omgevingsdienst.
 • U bent zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar binnen de eerste 4 werkdagen na indiening.
 • U dient de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Als de aanvraag niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan er geen sprake zijn van een flitsvergunning. We beoordelen uw aanvraag dan volgens de reguliere procedure.

Procedure

De onderdelen die bij een flitsprocedure worden getoetst zijn:

Uw aanvraag wordt niet getoetst aan het bouwbesluit, maar uw bouwwerk moet wel voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij uzelf.

Bij een positieve beoordeling op alle onderdelen ontvangt u binnen 4 werkdagen een vergunning. In andere gevallen wordt de flitsprocedure omgezet naar een reguliere procedure.

Voorbeelden

Om voor de flitsprocedure in aanmerking te komen, moet uw aanvraag compleet zijn. In de voorbeelden hieronder is met tekst en tekeningen precies beschreven waar een aanvraag aan moet voldoen.

Dakkapel

pdf Voorbeeld tekening dakkapel (PDF, 339.16 KB)

Erfafscheiding

pdf Voorbeeld tekening erfafscheiding (PDF, 450.83 KB)

Kozijnwijziging

pdf Voorbeeld tekening kozijnwijziging (PDF, 354.31 KB)

 

 

Kosten

De kosten voor het indienen van een conceptaanvraag en een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening 2020.