Flitsvergunning

De reguliere termijn voor het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning is 8 weken. Voor simpele bouwwerkzaamheden is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dit te versnellen.

Wat is een flitsvergunning

Service

De flitsvergunning is de reguliere aanvraagprocedure, maar dan versneld. Een flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een service van de gemeente Roosendaal. Deze bevat de wens om op kortere termijn een beslissing te nemen op uw aanvraag. Het kan zijn, zoals gedurende de vakantieperiodes, dat dit niet altijd mogelijk is. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze service.

De gemeente beslist welke procedure van toepassing is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de flitsprocedure moet de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Het betreft eenvoudige bouwwerken zoals:
  • aanbouwen
  • dakkapellen
  • erfafscheidingen
  • reclame uitingen (ook reclamezuilen)
  • kozijnwijzigingen           
 • De bouwkosten zijn lager dan € 25.000.
 • De tekeningen voldoen volledig aan de indieningsvereisten. Wat er minimaal op tekening moet staan verschilt per bouwwerk en is terug te vinden onder het tabblad 'Voorbeelden'.
 • Het bouwplan hoeft niet getoetst te worden door externe adviseurs, zoals de brandweer of de omgevingsdienst.
 • U bent zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar binnen de eerste 4 weken na indiening.
 • U dient de aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Als de aanvraag niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan er geen sprake zijn van een flitsvergunning. We beoordelen uw aanvraag dan volgens de reguliere procedure.

Procedure

De onderdelen die bij een flitsprocedure worden getoetst zijn:

Uw aanvraag wordt niet getoetst aan het bouwbesluit, maar uw bouwwerk moet wel voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij uzelf.

Bij een positieve beoordeling op alle onderdelen ontvangt u een versnelde vergunning. In andere gevallen wordt de flitsprocedure omgezet naar een reguliere procedure.

Voorbeelden

Om voor de flitsprocedure in aanmerking te komen, moet uw aanvraag compleet zijn. In de voorbeelden hieronder is met tekst en tekeningen precies beschreven waar een aanvraag aan moet voldoen.

Dakkapel

pdf Voorbeeld tekening dakkapel (PDF, 339.16 KB)

Erfafscheiding

pdf Voorbeeld tekening erfafscheiding (PDF, 450.83 KB)

Kozijnwijziging

pdf Voorbeeld tekening kozijnwijziging (PDF, 354.31 KB)