Flaviadonk (bestemmingsplan, ontwerp)

Publicatiedatum: 
24 jan 2022
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Flaviadonk’ in Roosendaal ligt vanaf maandag 24 januari 2022, gedurende zes weken ter inzage.

Planinhoud

Woningcorporatie Alwel en de gemeente Roosendaal hebben behoefte aan woningen voor spoedzoekers. Dit zijn flexwoningen voor bewoners die door omstandigheden snel een woonlocatie nodig hebben. De voormalige schoollocatie op Flaviadonk 1 en 2 te Roosendaal is buiten gebruik geraakt en is ook in de toekomst niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden.

Alwel gaat op deze locatie 40 woningen voor spoedzoekers realiseren.

De ontwikkeling van de betreffende woningen past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan 'Langdonk'. Hierbinnen heeft het gebied de bestemming ‘Maatschappelijk’ en is wonen niet toegestaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u met ingang van maandag 24 januari 2022 gedurende zes weken op de volgende manier inzien:

Digitaal inzien

via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

Papieren versie inzien

U kunt de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan inzien op het tijdelijk stadskantoor Mariadal p/a Vincentiusstraat 7 te Roosendaal. Daarvoor moet u vooraf wel een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met 0165-579231.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunt u op dit voorontwerpbestemmingsplan reageren bij het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke reacties richt u aan burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van ‘zienswijze voorontwerpbestemmingsplan Flaviadonk’, zaaknummer 457949.

In uw brief staan:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u de zienswijze schrijft
  • ‘zienswijze voorontwerpbestemmingsplan ´Flaviadonk’, met zaaknummer 457949
  • Waarom u een zienswijze schrijft
  • Uw handtekening

Digitaal

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen

Zienswijze met DigiD

Zienswijze met eHerkenning

Als u uw zienswijze digitaal indient, kunt u via uw persoonlijke internetpagina de voortgang van de behandeling van uw reactie volgen. U kunt géén zienswijze indienen via e-mail.

Vragen of meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het voorontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u bellen naar René Kools, tel. 14 0165 of via email r.kools@roosendaal.nl