Elzenstraat

De gemeente Roosendaal gaat vier ondergrondse afvalcontainers plaatsen in de Elzenstraat.

Werkzaamheden, planning en bereikbaarheid

Om de ondergrondse afvalcontainers te kunnen plaatsen, is het nodig om eerst kabels en leidingen te verleggen naast Herelsestraat 115. Enexis start hier op dinsdag 7 juni mee, KPN en Ziggo volgen een week later. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Zo proberen we de overlast tot een minimum te beperken. De verwachting is dat het werk uiterlijk op vrijdag 17 juni wordt afgerond. Zodra we meer informatie hebben over de plaatsing en ingebruikname van de ondergrondse containers, zullen we de bewoners en andere belanghebbenden hier tijdig over informeren. De locatie van de ondergrondse containers kunt u zien op de onderstaande locatietekening. De huidige (bovengrondse) containers worden een stukje verplaatst en blijven in gebruik tot de ondergrondse containers in gebruik worden genomen.

pdf Locatietekening ondergrondse containers Elzenstraat (PDF, 91.15 KB)


Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld voor het verkeer. Deze omleidingsroute vindt u hieronder.

pdf Omleidingsroute Elzenstraat (PDF, 544.31 KB)
 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Arno Deurloo. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres a.deurloo@roosendaal.nl