Elzenstraat

De gemeente Roosendaal gaat vier ondergrondse afvalcontainers plaatsen in de Elzenstraat in Heerle.

Werkzaamheden, planning en bereikbaarheid

De locatie van de ondergrondse containers kunt u zien op de onderstaande locatietekening. De huidige (bovengrondse) containers worden een stukje verplaatst en blijven in gebruik tot de ondergrondse containers in gebruik worden genomen.

pdf Locatietekening ondergrondse containers Elzenstraat (PDF, 91.15 KB)


Medio dit jaar zijn er in de Elzenstraat kabels en leidingen verlegd ter voorbereiding op de plaatsing van de ondergrondse containers. Nu blijkt dat er tijdens deze werkzaamheden een glasvezelkabel van Delta Fiber onopgemerkt is gebleven. Deze kabel dient alsnog te worden verlegd.

Aannemer Circet start op maandag 5 december met het verleggen van de glasvezelkabel. Na het verleggen van de kabel, wordt het straatwerk hersteld. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 9 december afgerond. De rijbaan is tijdens het werk in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld voor het verkeer. Deze omleidingsroute vindt u in het verkeersplan hieronder.

pdf Verkeersplan Elzenstraat (PDF, 544.31 KB)
 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Arno Deurloo. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres a.deurloo@roosendaal.nl