Duurzame toekomst van Roosendaal (R100)

Logo Future proof (R100)Roosendaal Futureproof!

Bouwen aan een duurzame samenleving, dat doen we samen. Een gemeente waarin iedereen prettig woont, werkt en ontspant, is dat meer dan waard! Voor onszelf, maar boven alles, voor onze kinderen en kleinkinderen. Het actieplan Roosendaal Futureproof (hieronder) biedt concrete stappen, waarmee we onze duurzame idealen omzetten naar daden en resultaten. Doet u mee?

pdf Actieplan Roosendaal Futureproof (PDF, 10.55 MB)

In het actieplan vindt u informatie over wat we gaan doen en hoe u kunt bijdragen.  Kennis is de crux: communicatie en educatie zijn de smeerolie van de Roosendaals duurzame motor.

Zonne-energie

Zonne-energie neemt in een duurzame samenleving een belangrijke plaats in. Om goed sturing te kunnen geven aan de productie van zonne-energie heeft de gemeente een visie op zonne-energie ontwikkeld. 

pdf Visie op zonne-energie (PDF, 32.15 MB)

pdf Visiekaart Roosendaal (PDF, 71.25 MB)

R100

Tijdens in totaal vier bijeenkomsten (R100 genaamd) zijn de thema’s en acties van het actieplan benoemd. Wij zijn er trots op dat dit actieplan tot stand is gekomen via ons eigen burgerparticipatietraject: de R100.

burgerparticipatie R100

Lees ook:

Het actieplan Roosendaal Futureproof!

Dit actieplan voor een duurzaam Roosendaal is een dynamisch plan. Dat wil zeggen dat het elk jaar moet worden bijgesteld. We zullen dan ook niet alleen scherp zijn op wat gerealiseerd is, maar vooral ook op wat er nog meer kan worden gedaan.

Duurzame doorzetters

Voor de echte duurzame doorzetters hebben we een bijsluiter. Hierin vindt u achtergrondinformatie, context en toelichting.

pdf Bijsluiter Actieplan Duurzame Uitvoeringsagenda (PDF, 11.34 MB)

Waarom een duurzame uitvoeringsagenda en een R100?

Het gemeentebestuur van Roosendaal heeft in het collegeprogramma 2014-2018 duurzaamheid tot speerpunt gemaakt en een wethouder duurzaamheid benoemd. Vervolgens is in juli 2015 de startnotitie opgesteld en goedgekeurd door de raad. Deze duurzame uitvoeringsagenda vervat zowel de strategische keuzes als de praktische vertaling van de koers die is uitgezet in de startnotitie. Met deze agenda wordt inhoud en vorm gegeven aan duurzaamheid in Roosendaal op in totaal 6 thema’s die gezamenlijk al het gemeentelijk beleid raken.