De verbinders van de gemeente Roosendaal

Wil je een initiatief in eigen wijk of dorp starten? Wil je bijdragen aan de leefbaarheid in je eigen wijk of dorp? Ervaar je overlast in je buurt? Heb je vragen? Of weet je niet bij wie je terecht kunt met iets? Dan ben je bij de verbinders van de gemeente Roosendaal aan het goede adres.

Verbinders

De verbinders staan voor je klaar

De verbinders zijn namens de gemeente het eerste aanspreekpunt voor alle inwoners en organisaties. De verbinders helpen je verder. We leggen samen met jou het contact met de juiste persoon of organisatie, die jou verder kan helpen. En we blijven meedenken. We kennen de weg in de wijk, omdat we nauw samenwerken met de medewerkers van woningbouwcorporaties, welzijnswerk, opbouwwerk, jongerenwerk en politie. Met onze eigen collega’s op gebied van o.a. veiligheid, verkeer, groenbeheer en welzijn. Maar ook met buurthuizen, bewonersplatforms en andere georganiseerde bewonersgroepen.

Meedenken en samenwerken

Namens de gemeente sluiten wij aan bij allerlei initiatieven van inwoners en organisaties. Dat doen we door hulp aan te bieden, mee te werken of op een andere manier te faciliteren; net wat nodig is. En bij projecten of beleid die de gemeente opstart, betrekken we de belanghebbenden. Soms zijn dat inwoners, soms zijn dat organisaties die een bijdrage kunnen en willen leveren.

Wij verbinden alle partners

Kortom: wij verbinden alle partners die bij een vraagstuk of ontwikkeling op wijk- of dorpsniveau betrokken zijn. Doordat de juiste mensen aan tafel zitten worden de vraagstukken compleet opgepakt. Op deze manier wordt iedere belanghebbenden betrokken om samen tot betere oplossingen of ideeën te komen voor alles wat er speelt in Roosendaal.

Contactpersoon

Welke verbinder is jouw contactpersoon

Voor iedere wijk of dorp is er een contactpersoon. We kennen de wijken en dorpen en zetten ons daar actief voor in. We helpen niet alleen, we kijken ook naar wat er nodig is. Wij zorgen ervoor dat inwoners en partners elkaar vinden.

  • Lisette is verbinder voor de dorpskernen en Kroeven
  • Manuela is verbinder voor Tolberg, Langdonk en Kortendijk
  • Marcel is verbinder voor Centrum en Westrand
  • Leendert is verbinder voor Burgerhout, Kalsdonk en Langdonk
  • Dion is coördinator burgerinitiatieven en het aanspreekpunt voor de bewonersinitiatieven in de hele gemeente

We zijn bereikbaar op verbinders@roosendaal.nl. Je kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer, 0165 579 111 en vragen naar een van ons.

Initiatieven

Wil jij iets betekenen voor jouw omgeving?

En een initiatief in eigen wijk of dorp starten? Dan kunnen de verbinders van de gemeente je daarbij helpen. Hoe het werkt, lees je hieronder in het bijgevoegde stappenplan. Heb je na het lezen van de informatie nog vragen? Stuur dan een mail naar verbinders@roosendaal.nl

Of bijdragen aan de leefbaarheid in je eigen wijk of dorp?

Bijvoorbeeld door een stuk openbaar groen zelf in te richten en dit zelf te onderhouden? Door zwerfafval op te ruimen? Of door samen met andere bewoners iets te doen aan buurtpreventie? Wij ondersteunen dit graag. Soms is advies genoeg, maar het kan ook zijn dat er materialen of geld nodig zijn. En daar kunnen wij bij helpen. Neem contact met ons op via verbinders@roosendaal.nl

Vitale wijken en dorpen

Onder de noemer Vitale Wijken en Dorpen werkt de gemeente Roosendaal structureel aan de leefbaarheid van de acht wijken en vijf dorpen. Dit doet de gemeente niet alleen. We doen dit samen met inwoners en met andere organisaties zoals Alwel, WijZijnTraverse, politie. De wereld van onze inwoners houdt niet op bij die zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Of het nu gaat om eenzaamheid, armoede, sport en beweging in eigen buurt, de zorg voor de openbare ruimte, veiligheid of ontmoeting, alleen door samen de schouders eronder te zetten, kunnen we Roosendaal en de dorpen een beetje mooier maken. De gemeente levert haar bijdrage door mee te denken, door open te staan voor de inbreng van inwoners en maatschappelijke partners, door middelen beschikbaar te stellen. Wij als Verbinders spelen daarbij een belangrijke rol.