De Gebrande Hoef II Moerstraten

De eerste fase van de woningbouwlocatie de Gebrande Hoef II in Moerstraten wordt in 2021 afgerond. Nadat de laatste woningen zijn opgeleverd, starten we na de bouwvak van 2021 met de inrichting van het openbaar gebied.

Definitieve groenkeuzes 

Wij hebben een aantal reacties ontvangen op de presentatie van het groenplan. Deze reacties hebben wij verwerkt en vertaald naar definitieve groenkeuzes. De gemaakte keuzes vindt u in het document hieronder. Keuze 1 is aangegeven in het paars, keuze 2 in het geel. Om aan beide keuzes gehoor te geven, hebben we ervoor gekozen om de horizontale wadi's conform keuze 1 te beplanten, de verticale wadi beplanten we via keuze 2. 

pdf Definitieve groenkeuzes Gebrande Hoef II (PDF, 520.3 KB)

Presentatie groenplan

Op woensdagavond 27 oktober 2021 hebben wij het groenplan gepresenteerd aan de bewoners van de Gebrande Hoef II. Wij hebben de aanwezige bewoners twee varianten voorgelegd voor de invulling van de wadi. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan zakken. De twee varianten vindt u terug in de presentatie hieronder.

Bewoners krijgen tot en met vrijdag 12 november de gelegenheid om hun variantkeuze door te geven. U kunt uw keuze doorgeven aan projectleider Arjan Buijsen via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl. Hierna publiceren wij de definitieve keuzes op deze plaats. Het streven is om het groen in februari/maart 2022 aan te planten.

pptx groenplan_gebrande_hoef_ii.pptx 

Definitief Ontwerp

Bewoners en belanghebbenden hadden tot 3 mei de tijd om te reageren op het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Na het verwerken van de ontvangen reacties, heeft het ontwerp nu de status van Definitief Ontwerp gekregen.

In het Definitief Ontwerp is het verlichtingsplan aangepast om tot een betere verdeling van lichtmasten in de straat te komen. Daarnaast is het wandelpad achter de woningen Veenbos 17 tot en met 33 ingekort om zo een betere verbinding te realiseren tussen het voetpad in de openbare ruimte en het bestaande achterpad van deze woningen.

Het project is recentelijk aanbesteed. Zodra de werkplanning van de aannemer bekend is, zullen wij de bewoners en andere belanghebbenden informeren over de start van de uitvoering en de werkvolgorde.

Hieronder vindt u het Definitief Ontwerp.

pdf Definitief Ontwerp Gebrande Hoef II (PDF, 2.14 MB)


Bewoners hebben tot en met 3 mei de tijd om te reageren op het Aangepast Voorlopig Ontwerp

Op 23 februari hebben wij de bewoners van de Gebrande Hoef en Veenbos via een digitale bijeenkomst uitleg gegeven over het opgestelde Voorlopig Ontwerp. Na deze bijeenkomst hadden de bewoners nog 2 weken de tijd om te reageren op het getoonde ontwerp. Wij hebben daarop diverse reacties ontvangen. Op basis van de ontvangen reacties hebben we het ontwerp op enkele onderdelen aangepast. Dit heeft geresulteerd in een Aangepast Voorlopig Ontwerp. Bewoners en overige belanghebbenden kunnen tot en met maandag 3 mei reageren op dit ontwerp. Hierna zal het ontwerp de status van Definitief Ontwerp krijgen.

Hieronder vindt u een verslag van de digitale bewonersavond, een document met daarin de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vanuit de gemeente Roosendaal en het Aangepast Voorlopig Ontwerp.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Gebrande Hoef II (PDF, 2.14 MB) docx Vragen en antwoorden over Voorlopig Ontwerp Gebrande Hoef II docx Verslag digitale bewonersavond Gebrande Hoef II

Berekening parkeerplaatsen

Op verzoek van de bewoners hebben we ook een berekening gemaakt van het aantal te realiseren parkeerplaatsen. Het Aangepast Voorlopig Ontwerp voorziet nu in 45 tot 50 parkeerplaatsen, hetgeen volgens de berekening voldoende moet zijn. De berekening van het aantal parkeerplaatsen vindt u hieronder.

xlsx Berekening parkeerplaatsen Gebrande Hoef II

Voorlopig Ontwerp

pdf Voorlopig Ontwerp Gebrande Hoef II (PDF, 2.07 MB)


Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Buijsen, via telefoonnummer 14 0165 of via a.buijsen@roosendaal.nl