Centrumring

De nieuwe centrumring van Roosendaal gaat er komen! We starten in Roosendaal met de realisatie van een herkenbare, compacte en veilige centrumring. Deze wordt grotendeels éénrichtingsverkeer met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Met de nieuwe centrumring wordt de binnenstad van Roosendaal fysiek gemarkeerd: een ‘strik om de binnenstad’.

nieuwe centrumring

roosendaal krijgt nieuwe centrumring

Hoe ver we inmiddels zijn met de werkzaamheden

Eind mei 2017 zijn we gestart met de aanleg van de centrumring. Inmiddels zijn we bij fase 6 aanbeland. De reconstructie het laatste deel van de Burgemeester Prinsensingel, het deel vanaf de Nieuwstraat tot de Nispensestraat. Op dit moment werken we aan het laatste deel van fase 6, de kruising Nispensestraat-Laan van Luxemburg. Ook hier gelden omleidingsroutes. Kijk voor omleidingsroutes op onze vernieuwde kaart met alle werkzaamheden en evenementen www.roosendaal.nl/werkzaamheden.

Centrumring in twee delen

De nieuwe centrumring bestaat straks uit twee delen. De Vughtstraat, Kloosterstraat, Burgemeester Prinsensingel, Nispensestraat en de Laan van Luxemburg worden ingericht als éénrichtingsweg. Daardoor ontstaat ruimte voor een fietspad in twee richtingen, brede trottoirs voor voetgangers en een doorlopende groenstrook. Op die manier wordt de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de compacte binnenstad verbeterd. Na de Laan van Luxemburg loopt de centrumring door in de Laan van Limburg, de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en de Stationsstraat. Deze straten behouden de bestaande inrichting en blijven tweerichtingsverkeer.

Met de klok mee

De rijrichting voor de eenrichtingsstraten wordt met de klok mee. Zo kunnen binnenstadsbezoekers die met de auto komen makkelijk richting de parkeergarages worden geleid. Ook blijft het ‘rondje Molenstraat’ gehandhaafd: bezoekers kunnen eenvoudig een extra rondje rijden als er in de Molenstraat geen parkeerplek voorhanden is. Het probleem met de verkeersafwikkeling op het kruispunt Stationsstraat-Vughtstraat wordt opgelost, omdat het verkeer via dit kruispunt het gedeelte met eenrichtingsverkeer oprijdt. Voor het eenrichtingsgedeelte van de nieuwe centrumring geldt straks een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Verkeersbesluit Centrumring – eenrichtingsverkeer en 30 km zone

Het verkeersbesluit centrumring wordt op 28 december gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en ligt gedurende 6 weken na publicatie ter inzage op het stadskantoor, Stadserf 1.

pdf Verkeersbesluit Roosendaal 2016 (PDF, 1.82 MB)

Fietspad aan de binnenkant

Het fietspad komt aan de binnenkant van de centrumring. Door het fietspad en de aangrenzende groenstrook te koppelen aan de binnenstad wordt de binnenstadsbeleving doorgetrokken tot en met de centrumring. Daarnaast is het fietspad aan de binnenkant de veiligste keuze: auto’s die het fietspad kruisen, doen dat vanaf een 30 km/uur-straat.

nieuwe centrumring

Eind 2018 gereed

De aanpak van de nieuwe centrumring is één van de concrete projecten uit het rapport ‘Roosendaal: Gezonde Stad’, dat in 2014 door de gemeenteraad van Roosendaal is vastgesteld. Naar verwachting wordt het raadsvoorstel voor de nieuwe centrumring in april 2016 door de gemeenteraad behandeld. De planning is dat de werkzaamheden aan de nieuwe centrumring in het voorjaar van 2017 beginnen en in het najaar van 2018 gereed zijn.

Informatie inloopavonden

Er zijn de afgelopen periode inloopavonden georganiseerd met de omwonenden. Bijgaand een overzicht van de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. 

pdf Presentatie Centrumring 12 oktober (PDF, 526.62 KB)

pdf Presentatie Centrumring 29 augustus (PDF, 544.39 KB)

pdf Centrumring presentatie 10 mei 2017 (PDF, 3.31 MB)

pdf Centrumring vragen en antwoorden (PDF, 163.1 KB)

pdf Centrumring presentatie Kloosterstraat 4 juli 2017 (PDF, 3.12 MB)

pdf Centrumring vragen en antwoorden na presentatie van 4 juli (PDF, 399.56 KB)

Werkzaamheden volgen

Het is mogelijk de werkzaamheden te volgen via de website van de aannemer www.gebrdeleeuw.nl. U kunt inloggen met de onderstaande gegevens (via de knop login bovenin menubalk):

Project code: vughtstraat (kleine letters)
Wachtwoord: 17019