Buurtbeheer door bewoners

Wilt u (met uw buurt samen) zwerfafval opruimen, openbaar groen onderhouden of gladheid bestrijden? De gemeente Roosendaal kan u ondersteunen door u bijvoorbeeld materialen en gereedschap te lenen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wat u moet weten

  • Bij activiteiten, zoals georganiseerd beheer voor langere tijd, kan de gemeente ondersteunen met het beschikbaar stellen van gereedschap en materiaal. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het geregeld ophalen van afval.
  • Voor korte acties, zoals bijvoorbeeld een opruimactie, stelt de gemeente materialen beschikbaar voor de duur van de actie. U haalt deze zelf op aan de gemeentewerf aan de Gewenten 40 en brengt de materialen ook zelf weer terug.
  • U heeft de materialen en gereedschappen in bruikleen. Als het project is afgelopen geeft u de materialen terug aan de gemeente.

Wijkchefs

De wijkchefs zijn voor u binnen de gemeente het aanspreekpunt voor de fysieke openbare ruimte en iedere wijk heeft haar eigen wijkchef. Hierbij een overzicht van de wijkindeling en contactgegevens van desbetreffende wijkchef:

U kunt de wijkchefs telefonisch bereiken via het algemene nummer 140165.