Buurtbeheer door bewoners

Wilt u (met uw buurt samen) zwerfafval opruimen, openbaar groen onderhouden of gladheid bestrijden? De gemeente Roosendaal kan u ondersteunen door u bijvoorbeeld materialen en gereedschap te lenen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wat u moet weten

  • Bij activiteiten, zoals georganiseerd beheer voor langere tijd, kan de gemeente ondersteunen met het beschikbaar stellen van gereedschap en materiaal. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over het geregeld ophalen van afval.
  • Voor korte acties, zoals bijvoorbeeld een opruimactie, stelt de gemeente materialen beschikbaar voor de duur van de actie. U haalt deze zelf op aan de gemeentewerf aan de Gewenten 40 en brengt de materialen ook zelf weer terug.
  • U heeft de materialen en gereedschappen in bruikleen. Als het project is afgelopen geeft u de materialen terug aan de gemeente.

Wijkchefs

De wijkchefs zijn voor u binnen de gemeente het aanspreekpunt voor de fysieke openbare ruimte en iedere wijk heeft haar eigen wijkchef. Per 1 januari 2017 is er een kleine verschuiving in de verdeling onder de wijkchefs. Gezien de geplande werkzaamheden van de nieuwe centrumring wordt John Janson wijkchef voor het centrum en de binnenring. Voor de inwoners en ondernemers in het centrum een bekend gezicht, want in het verleden was John al het aanspreekpunt van de gemeente in het centrum. Dion van de Broek is dan niet langer uw contactpersoon in het centrum!

Hierbij een overzicht van de wijkindeling en contactgegevens van desbetreffende wijkchef:

U kunt de wijkchefs telefonisch bereiken via het algemene nummer 14 0165.