Burgemeester Niederer: “rechterlijke uitspraak niet bepaald steun in de rug”

stadskantoor
2 maart 2018
Vorige week nam burgemeester Jacques Niederer bestuurlijke maatregelen na aanleiding van twee recente schietincidenten in de wijk Kortendijk in Roosendaal.

Veiligheidsmaatregelen 

De gebeurtenissen leidden tot onrust en bezorgdheid en waren voor de burgemeester aanleiding om, in samenspraak met politie en justitie, een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen, namelijk: 

  • De beschoten woning werd per 21 februari 2018 voor vier weken gesloten.
  • De mannelijke bewoner (30) kreeg per 21 februari 2018 een gebiedsverbod voor de wijk Kortendijk opgelegd, voor de duur van vier weken.
  • Op de Amethistdijk en de Diamantdijk/Desmijndijk werd cameratoezicht ingevoerd. De camera’s staan gericht op de openbare ruimte, met inachtneming van de privacyregels. De opgenomen beelden komen binnen bij het politiebureau en kunnen alleen door de politie worden bekeken.

Rechter

Het betrokken gezin was het met deze maatregelen niet eens en stapte naar de rechter. In een spoedprocedure eisten de bewoners dat de sluiting en het gebiedsverbod teruggedraaid zou moeten worden. De rechter hief vrijdagmiddag 2 maart jl. de sluiting van de woning op. Het gebiedsverbod voor de mannelijke bewoner werd ook opgeheven. 

Reactie burgemeester Jacques Niederer

“Hoewel ik het besluit van de rechter moet respecteren, ben ik hier niet blij mee. Ik nam deze maatregelen juist in het belang van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners in de wijk. Ik vind dat omwonenden niet opnieuw opgeschrikt mogen worden door geweld in de wijk. De uitspraak van de rechter is niet bepaald een steun in onze rug. Het cameratoezicht blijft onverminderd van kracht. Ook blijft de politie verscherpt toezicht houden in de wijk Kortendijk.”

Verdachte situatie: bel 112

Burgemeester Niederer vraagt buurtbewoners om verdachte of afwijkende activiteiten te blijven melden bij de politie. Op die manier kan de politie snel en doeltreffend ingrijpen. De politie is bereikbaar via 0900-8844. Voor spoedgevallen en verdachte situaties belt u 112.