Bouwwerkzaamheden Dr. Van Dregtstraat

Op dit moment wordt er volop gebouwd aan de Laan van Luxemburg en Dr. Van Dregtstraat. Het bouwproject 'Roosdregt' krijgt hiermee steeds meer gestalte.

Wat gaan we doen

De Laan van Luxemburg is onlangs, als onderdeel van de centrumring, gereconstrueerd. Als laatste wordt nu de Dr. Van Dregtstraat en het Van Dregtplein opgeknapt. De bouwwerkzaamheden aan de Dr. Van Dregtstraat zijn nu klaar en op 18 mei starten we met de herinrichting van de straat en het Dr. Van Dregtplein. 

Ontwerp

Voor beide locaties is een ontwerp gemaakt dat op 24 september 2019 aan de omwonenden is gepresenteerd. Het verslag van deze inloopavond treft u hieronder aan. De reactietermijn voor het aangepast Voorlopig Ontwerp is verlopen. De Voorlopige Ontwerpen zijn daarom omgezet naar een Definitief Ontwerp. Deze kunt u hier raadplegen. 

pdf Definitief Ontwerp Dr. van Dregtstraat (PDF, 1.47 MB) pdf Definitief ontwerp van de inrichting van het Dr. van Dregtplein (PDF, 1.12 MB)

Planning

Op 18 mei start aannemer Breure Grondwerken met de herinrichting van het Dr. van Dregtplein en Dr. van Dregtstraat. Er wordt gewerkt in 3 fases. Hieronder meer informatie.

Fase 1 en 2 – Dr. van Dregtplein

Op 18 mei start de aannemer de werkzaamheden aan de 1ste fase van het Doctor van Dregtplein (zie het faseringskaartje hieronder). Zodra fase 1 gereed is starten we met fase 2. Zo blijft er toch de mogelijkheid om deels op het plein te parkeren. Over de start van fase 2 volgt later meer informatie. Wij verwachten dat eind juni het Dr. van Dregtplein klaar is.

Toegankelijkheid van het plein voor verkeer

De uitgang bij het voormalig pand van Meeus wordt tijdelijk opengesteld om het verkeer af te wikkelen als de ingang naar de Van Dregtstraat tijdens fase 2 niet gebruikt kan worden.

Fase 3 – Dr. van Dregtstraat

Eind juni starten we in de Dr. van Dregstraat eerst met het vernieuwen van de trottoirs. Aansluitend bestraten we de straat. Tegen die tijd publiceren we meer informatie. Naar verwachting zijn we eind juli klaar met dit project.

Vragen en / of opmerkingen over de werkzaamheden

Hiervoor kunt u terecht bij aannemer Breure Grondwerken op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:00 uur op telefoonnummer 06-13142208. Voor algemene vragen over dit project kunt u terecht bij onze directievoerder dhr. A. Faijaars. U kunt hem bereiken via e-mail op a.faijaars@roosendaal.nl of op telefoonnummer 14 0165.

pdf Faseringskaart Dr. van Dregtplein en -straat (PDF, 96.83 KB)

Omleidingen

Op het moment dat we de Dr. van Dregtstraat herstraten, sluiten we deze af. Over de omleiding volgt op een later tijdstip meer informatie.