Bouwwerkzaamheden Dr. Van Dregtstraat

Op dit moment wordt er volop gebouwd aan de Laan van Luxemburg en Dr. Van Dregtstraat. Het bouwproject 'Roosdregt' krijgt hiermee steeds meer gestalte.

Wat gaan we doen

De Laan van Luxemburg is onlangs, als onderdeel van de centrumring, gereconstrueerd. Als laatste wordt nu de Dr. Van Dregtstraat en het Van Dregtplein opgeknapt. Als de bouwwerkzaamheden aan de Dr. Van Dregtstraat bijna klaar zijn, kan deze woonrijp worden gemaakt en het Dr. Van Dregtplein worden heringericht.  

Ontwerp

Voor beide locaties is een ontwerp gemaakt dat op 24 september 2019 aan de omwonenden is gepresenteerd. Het verslag van deze inloopavond treft u hieronder aan. De reactietermijn voor het aangepast Voorlopig Ontwerp is verlopen. De Voorlopige Ontwerpen zijn daarom omgezet naar een Definitief Ontwerp. Deze kunt u hier raadplegen. 

pdf Definitief Ontwerp Dr. van Dregtstraat (PDF, 1.47 MB) pdf Definitief ontwerp van de inrichting van het Dr. van Dregtplein (PDF, 1.12 MB)

Planning

Vooralsnog starten we in mei 2020 met de werkzaamheden. We werken gefaseerd, zodat de hinder voor het verkeer minimaal is. Binnenkort plaatsen we meer informatie over de uitvoering.

Omleiding

Bij het woonrijp maken van de Dr. Van Dregtstraat sluiten we de straat af voor het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Torenstraat, Nispensestraat en Laan van Luxemburg.