Bouwwerkzaamheden Dr. Van Dregtstraat

Op dit moment wordt er volop gebouwd aan de Laan van Luxemburg en Dr. Van Dregtstraat. Het bouwproject 'Roosdregt' krijgt hiermee steeds meer gestalte.

Wat gaan we doen

De Laan van Luxemburg is onlangs, als onderdeel van de centrumring, gereconstrueerd. Als laatste wordt nu de Dr. Van Dregtstraat en het Van Dregtplein opgeknapt. Als de bouwwerkzaamheden aan de Dr. Van Dregtstraat in de afrondende fase zitten, kan deze woonrijp worden gemaakt en het Dr. Van Dregtplein worden heringerichten.  

Ontwerp

Voor beide locaties is een ontwerp gemaakt dat op 24 september 2019 aan de omwonenden wordt gepresenteerd. 

pdf Presentatietekening Dr. Van Dregtplein (PDF, 1.12 MB)

 

pdf Presentatietekening Dr. Van Dregtstraat (PDF, 1.46 MB)

Planning

Begin 2020 starten we met de werkzaamheden. We werken gefaseerd, zodat de hinder voor het verkeer minimaal is. 

Omleiding

Bij het woonrijp maken van de Dr. Van Dregtstraat sluiten we de straat af voor het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Torenstraat, Nispensestraat en Laan van Luxemburg.