Boulevard Antverpia

Hieronder leest u alle informatie over de reconstructie van de Boulevard Antverpia.

Huidige stand van zaken

Het voorlopige ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Boulevard Antverpia is klaar. Deze kunnen wij niet persoonlijk aan de bewoners voorleggen in verband met het coronavirus. Wij hebben daarom iedereen een brief gestuurd met informatie en een tekening van het ontwerp.

Hoe ziet de mogelijk nieuwe situatie eruit

  • Het gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden riool. Een buis voor vuilwater en een buis voor hemelwater;
  • We willen de straat breder maken. Daardoor kan verkeer elkaar makkelijker passeren;
  • De stoep wordt door de verbreding van de straat smaller;
  • Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg hetzelfde;
  • Als verkeersremmende maatregelen verhogen we de aansluiting op de Hulsdonksestraat, leggen we een verhoogd zebrapad bij de uitgang van de school aan en leggen we een drempel in het midden van de straat;
  • De huidige bomen kunnen we niet behouden. Echter planten we nieuwe bomen. Op de bijgevoegde tekening kunt u zien waar;
  • De lantaarnpalen worden naar de andere kant van de straat verplaatst. De bestaande masten worden hergebruikt en krijgen ledverlichting.
pdf Tekening voorlopig ontwerp Boulevard Antverpia (PDF, 1.29 MB)

 

Bewoners kunnen tot 6 april hun reacties op het voorlopig ontwerp indienen bij dhr. A. Kole, projectleider bij de Gemeente Roosendaal. Dien uw reactie bij voorkeur in via mail op a.kole@roosendaal.nl. Wilt u liever telefonisch contact? Belt u dan met het telefoonnummer 0165-579548.

Planning

Op dit moment ligt er een voorlopig ontwerp. Tot 6 april kunnen bewoners mogelijke wijzigingen indienen. Deze input verwerken wij waar mogelijk in het ontwerp. Eind mei verwachten wij dan een definitief ontwerp te presenteren. Daarna starten we met het zoeken naar een geschikte aannemer via een aanbestedingsprocedure. Wij verwachten dan midden augustus te kunnen starten met de uitvoering.

 

 

Uitvoering

De verwachting is dat wij midden augustus 2020 kunnen starten met de reconstructie van de Boulevard Antverpia.