Boulevard Antverpia

Hieronder leest u alle informatie over de reconstructie van de Boulevard Antverpia.

Huidige stand van zaken

Het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Boulevard Antverpia is klaar. Deze kunnen wij niet persoonlijk aan de bewoners voorleggen in verband met het coronavirus. Wij hebben daarom iedereen een brief gestuurd met informatie en een tekening van het ontwerp.

We hebben veel reacties ontvangen op het voorlopig ontwerp die wij waar mogelijk hebben verwerkt in het definitieve ontwerp voor de straat. Zie hieronder een schets van de definitieve situatie.

  • Het gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden riool. Een buis voor vuilwater en een buis voor hemelwater;
  • We maken de straat breder. Daardoor kan verkeer elkaar makkelijker passeren;
  • De weg wordt ingericht als 30 km zone;
  • Als verkeersremmende maatregelen verhogen we de aansluiting op de Hulsdonksestraat, leggen we een verhoogd zebrapad bij de uitgang van de school aan en leggen we een drempel in het midden van de straat;
  • De stoep wordt door de verbreding van de straat smaller;
  • Er worden nieuwe bomen geplaatst aan beide zijden van de weg. Voor de nieuwe bomen wordt extra ruimte gemaakt zodat de bomen beter kunnen groeien. Op de tekening ziet u welke bomen dit worden en waar we ze plaatsen;
  • Om de bomen de ruimte te geven, verdwijnen er twee parkeerplaatsen;
  • De nieuwe lichtmasten worden verdeeld in de straat en aan beide zijden in het nieuwe voetpad geplaatst. Er blijft tussen de gevels en de lichtmasten overal nog minimaal 120 cm breedte over. Dit betekent dat er meer lichtmasten terugkomen dan er nu staan. Op dit moment staan er 5 lichtmasten in de straat, dit worden er 8 in de nieuwe situatie. De lichtmasten krijgen, daar waar dat nog niet is gebeurd, ledverlichting. De masten worden opnieuw geschilderd.
 pdf Definitief ontwerp Boulevard Antverpia (PDF, 1.9 MB) pdf Tekening voorlopig ontwerp Boulevard Antverpia (PDF, 1.29 MB)

 

Planning

In middels is het definitieve ontwerp gepresenteerd. Wijzigigingen zijn niet meer mogelijk. We starten binnenkort met het zoeken naar een geschikte aannemer via een aanbestedingsprocedure. Wij verwachten dan midden augustus te kunnen starten met de uitvoering. We hopen deze eind 2020 klaar te hebben. Over de uitvoering volgt nog informatie op een later moment. 

Het kan zijn dat u nog vragen / opmerkingen heeft. U kunt hierover contact opnemen met de projectleider dhr. A. Kole u via mail a.kole@roosendaal.nl, of telefonisch op het rechtstreekse nummer 0165-579548.

 

 

Uitvoering

Over de uitvoering volgt binnenkort meer informatie.