Bosstraat

Aannemingsbedrijf Boskalis start op maandag 31 oktober in opdracht van de gemeente Roosendaal met de reconstructie van de Bosstraat, Hoge Bergen en Braak.

Werkzaamheden en planning

Het betreft een asfaltreconstructie waarbij de bestaande verharding van klinkers en asfalt wordt vernieuwd. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. Op maandag 31 oktober wordt gestart bij bouwmarkt Karwei en wordt via de Braak en Bosstraat toegewerkt naar de T-splitsing bij de Hoge Bergen. Het streven is om deze werkzaamheden voor Kerstmis af te ronden. In de tweede week van 2023 wordt de tweede fase van het werk opgestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden medio maart 2023 worden afgerond. Bij de gunning van het werk aan Boskalis vormde duurzaamheid een belangrijke component.

Klimaatmaatregelen

Bij deze reconstructie worden de volgende klimaatmaatregelen gerealiseerd:

  • In de Hoge Bergen en de Braak komt een systeem van regenwaterinfiltratie. Hierbij worden resten van verbrand Roosendaals afval toegepast.
  • Er worden verschillende wadi's aangelegd. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren.
  • Op 5 bomen na, worden alle bomen behouden.

Duurzame materialen

Bij deze reconstructie worden duurzame materialen toegepast:

  • De bovenste asfaltlaag bevat 60% gerecycled materiaal.
  • Het asfalt wordt geproduceerd met groen gas.
  • De betonbanden bevatten minimaal 15% secundaire grondstoffen.
  • De betonstraatstenen zijn grotendeels gemaakt zonder cement.
  • Het transport van asfalt wordt duurzaam uitgevoerd.

Bestekstekeningen en dwarsprofielen

Onderstaand vindt u de opgestelde bestekstekeningen en dwarsprofielen.

pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 1 (PDF, 677.31 KB) pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 2 (PDF, 789.6 KB) pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 3 (PDF, 664.83 KB) pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 4 (PDF, 672.78 KB) pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 5 (PDF, 556.47 KB) pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 6 (PDF, 613.88 KB) pdf Bestekstekening Bosstraat - deel 7 (PDF, 668.31 KB) pdf Dwarsprofielen (PDF, 402.22 KB)

 

Contactpersonen

Tijdens de werkzaamheden zijn dit uw contactpersonen:

  • Boskalis: omgevingsmanager R. van der Lee. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-51263953 of via het e-mailadres ruud.vd.lee@boskalis.com.
  • Gemeente Roosendaal: toezichthouder J. Molenaar. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres j.molenaar@roosendaal.nl