Beleidsvelden subsidies en aanvragen (2020 en verder)

Subsidie Armoede

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld armoede? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit beleidsveld.

Lees de subsidieregel goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Regelingen en beoordelingskaders

Binnen het thema armoede heeft de gemeente subsidie beschikbaar voor:

  • Armoede 2020-2021
  • Voedselhulp 2020-2023

Armoede 2020-2021

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten: 1. Het vergroten van participatie van kinderen van 0 tot 18 jaar op het gebied van onderwijs, sport en cultuur door het wegnemen van financiële belemmeringen. 2. Het fungeren als tussenpersoon voor het Jeugdcultuurfonds van de provincie Nood-Brabant.

Voedselhulp 2020-2023

Deze subsidie kan worden verstrekt voor het bieden van noodhulp door verstrekking van voedselpakketten aan inwoners van de gemeente Roosendaal die van een inkomen op of rond het sociaal minimum moeten rondkomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

  • U dient online de aanvraag voor de subsidies binnen dit thema in, tussen 1 juli 2019 en 1 oktober 2019. Dit doet u met eHerkenning - Niveau 2.
  • In de aanvraag voegt u een activiteitenplan en het verplichte ingevulde format van de activiteitenbegroting toe. Vervolgens licht u uw aanvraag verder toe.

Besluitvorming

  • U verneemt het besluit over uw subsidieaanvraag uiterlijk 31 december 2019.
  • Uw aanvraag wordt door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader die hoort bij de subsidieregeling

Nodig

Bij subsidies van meer dan € 100.000,-