Agenda hoorzitting 13 mei 2019

De hoorzittingen van de Commissie voor de bezwaarschriften vinden plaats in het Stadskantoor, Stadserf 1, Roosendaal. 

Kamer 1 

Tijd Omschrijving
19.00  Bezwaarschrift(en) tegen vrijstelling horeca-exploitatievergunning Markt 45 in Roosendaal.
19.30  Besloten zitting. Bezwaarschrift tegen de maatwerkvoorziening in de vorm van begeleiding (Week op orde) in de vorm van een PGB.
20.00 

Bezwaarschrift tegen aanwijzing gronden op grond van artikel 6 Wet Voorkeursrecht voor de gemeente Roosendaal.

Kamer 2 

Tijd Omschrijving
19.00 

15 bezwaarschriften tegen het verlenen van een drank- en horecavergunning en vrijstelling horeca-exploitatievergunning voor Gastelseweg 3.