Adviesraad Sociaal Domein

Logo Adviesraad Sociaal domein
Dit is de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Advies over beleid, regels, plannen en de uitvoering van voorstellen in het sociaal domein.

In de adviesraad heeft ieder lid een eigen aandachtsgebied. Dat wil zeggen: een onderwerp waar hij of zij veel over weet: 

  1. Armoede
  2. Inclusie, het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking
  3. Participatie, het meedoen in de samenleving
  4. WMO / HBW
  5. Eenzaamheid
  6. Jeugd en onderwijs
  7. Sport en cultuur

Over de adviesraad

Over bovenstaande onderwerpen heeft de adviesraad contact met mensen en instellingen. De adviesraad infomereert hen over activiteiten. Daarnaast schakelt de adviesraad het netwerk in als zij adviezen aan het college van B&W gaan maken. Zo vormen zij samen een netwerk van expertise.

De adviesraad vergadert regelmatig.

Het resultaat van het werk door de adviesraad, vindt u in de uitgebrachte adviezen van de adviesraad

Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te komen met de adviesraad:

  • Per telefoon op nummer: 14 0165 (zonder netnummer ervoor)
  • U kunt ook mailen naar: info@asdroosendaal.nl
  • Wilt u contact met één van de leden? Dan ziet u de e-mailadressen bij de profielfoto’s onderaan deze pagina

Nieuws over de adviesraad kunt u vinden op Facebookpagina van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal.

 

Samenstelling adviesraad

De adviesraad bestaat uit 8 personen, waarvan één voorzitter. En vanuit de gemeente wordt de adviesraad ondersteund door een secretaris.