Adviesraad Sociaal Domein

Logo Adviesraad Sociaal domein
Dit is de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Advies over beleid, regels, plannen en de uitvoering van voorstellen in het sociaal domein.

In de adviesraad heeft ieder lid een eigen aandachtsgebied. Dat wil zeggen: een onderwerp waar hij of zij veel over weet. Deze onderwerpen zijn:

  1. Bestaanszekerheid
  2. Inclusie, het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking
  3. Participatie, het meedoen in de samenleving
  4. WMO / HBH+
  5. Eenzaamheid
  6. Jeugd en onderwijs
  7. Sport en cultuur

Over de adviesraad

Verbinding met de achterban is essentieel voor de Adviesraad. Om deze verbinding met de Roosendaalse bevolking en instellingen te borgen is het Netwerk van expertise ingesteld. Personen en instellingen die zich hiervoor aanmelden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Adviesraad en betrokken bij adviesaanvragen die aan de orde zijn. Op dit moment hebben zo'n zestig personen en instellingen zich voor het netwerk aangemeld. Om goed te kunnen functioneren moet het netwerk aanzienlijk worden uitgebreid.

Belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd zich voor het netwerk van expertise aan te melden. Dat kan via info@asdroosendaal.nl.

Men wordt verzocht bij aanmelding aan te geven voor welk domein of welke domeinen men over deskundigheid beschikt dan wel speciaal belangstelling heeft.

De adviesraad vergadert regelmatig.

Het resultaat van het werk door de adviesraad, vindt u in de uitgebrachte adviezen van de adviesraad

Er zijn diverse mogelijkheden om in contact te komen met de adviesraad:

  • Per telefoon op nummer: 14 0165 (zonder netnummer ervoor)
  • U kunt ook mailen naar: info@asdroosendaal.nl
  • Wilt u contact met één van de leden? Dan ziet u de e-mailadressen bij de profielfoto’s onderaan deze pagina

Nieuws over de adviesraad kunt u vinden op Facebookpagina van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal.

 

Samenstelling adviesraad

De adviesraad bestaat uit 8 personen, waarvan één voorzitter. Vanuit de gemeente wordt de adviesraad ondersteund door een ambtelijk secretaris en een secretarieel medewerker.