Aanvragen subsidies vanaf 2022 (nieuwe regelingen)

Subsidie Jeugd, onderwijs en peuteropvang (2022 en verder)

Bent u een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit thema.

Lees de subsidieregeling goed door voordat u de subsidie aanvraagt. 

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Jongerenraad 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt aan de Jongerenraad Roosendaal.

Onderwijsachterstanden 2022

Subsidie kan worden verstrekt aan kinderopvang organisaties en primair onderwijs voor activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden, zoals het aanbieden van een erkend VVE programma; het aanbieden van activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten; taalvoorziening voor anderstalige en schakelklassen.

Compensatieregeling Peuteropvang 2022

Subsidie kan worden verstrekt voor het compenseren van een deel van de kosten van de peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, of ter compensatie van de ouderbijdrage. 

Kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt voor het organiseren van kindervakantiewerk of jongerenactiviteiten in de gemeente Roosendaal.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Zo werkt het

Aanvragen

  • Aanvragen doet u online met eHerkenning - Niveau 2. De indieningstermijnen zijn:

Subsidieregel

Uiterste indieningsdatum

Jongerenraad 2022 - 2025 1 juli tot 1 oktober 2021
Kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten 2022 - 2025 1 juli tot 1 oktober 2021

Onderwijsachterstanden 2022

Aanbieden van VVE programma en vergroten van de ouderbetrokkenheid
1 juli tot 1 oktober 2021

Onderwijsachterstanden 2022

Aanbieden en coördineren van schakelklassen en taalvoorzieningen anderstaligen

voor 1 juli 2022

Onderwijsachterstanden 2022

Eenmalige projecten of pilots 
1 juli tot 1 oktober 2021
Compensatieregeling Peuteropvang 2022 Hele jaar door

Besluitvorming

Afhankelijk van de subsidieregel is de uiterste datum van besluitvorming. U vindt de uiterste datum van besluitvorming in de betreffende subsidieregeling.

Nodig

Voor de aanvraag is daarnaast ook nodig:  

Subsidieregel Extra aanleveren

Compensatieregeling peuteropvang 2022

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan met o.a. de volgende gegevens;

  • het toetsingsinkomen;
  • het afgenomen aantal uren en dagdelen per week;
  • de ouderbijdrage per uur gebaseerd op de 1ste of 2de kind VNG tabel
  • format activiteitenbegroting en
  • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,-