Aanvragen subsidies vanaf 2022

Subsidie Armoede

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld armoede? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit beleidsveld.

Lees de subsidieregeling goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Meedoen volwassenen 2022 - 2023

Subsidie kan worden verstrekt aan activiteiten die bijdragen aan het vergroten van participatie op het gebied van sport en cultuur door volwassenen door het wegnemen van de financiële belemmering om deel te kunnen nemen aan sport en cultuur.

Meedoen kinderen 2022 - 2025

Subsidie kan worden verstrekt aan activiteiten die bijdragen aan het vergroten van participatie op het gebied van sport, cultuur en onderwijs door jeugd tot en met 18 door het wegnemen van de financiële belemmering om deel te kunnen nemen aan sport, cultuur en onderwijs.

Buddyschap vanuit gelijkwaardigheid en empowerment 2022 - 2025

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geloof in eigen kracht door middel van het opzetten en uitvoeren van Buddytrajecten.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

  • U dient online de aanvraag voor de subsidies binnen dit thema in, tussen 1 juli 2021 en 1 oktober 2021. Dit doet u met eHerkenning - Niveau 2.
  • In de aanvraag voegt u een activiteitenplan en het verplichte ingevulde format van de activiteitenbegroting toe en licht u uw aanvraag verder toe.

Besluitvorming

Afhankelijk van de subsidieregel is de uiterste datum van besluitvorming. U vindt de uiterste datum van besluitvorming in de betreffende subsidieregeling.

Nodig

Voor vragen over eHerkenning kunt u terecht op: www.eherkenning.nl. Gebruik het Stappenplan aanvragen eHerkenning als u moeite heeft met het aanvragen van eHerkenning.