Aanvragen subsidies tot en met 2021

Subsidie OZB-compensatie en jeugdledensubsidie 2021

Ontvangt u al subsidie voor OZB-compensatie of jeugdleden? Dan hoeft u alleen jaarlijks uw gegevens te actualiseren, dat kan tot en met 2021 via mijn.roosendaal.nl.

Wat u moet weten

Voor 2021 is het nog mogelijk om voor de volgende regelingen subsidie aan te vragen.

OZB compensatie

Subsidie voor OZB compensatie 2018 t/m 2021: subsidie voor de compensatie van onroerend zaak belasting (OZB) voor sportclubs, scoutingverenigingen en buurthuizen. (aanvraagtermijn 2 maanden na dagtekening van de aanslag).

Ontvangt u al subsidie hiervoor? Dan hoeft u alleen maar jaarlijks uw OZB-aanslag aan te leveren. Dan hoeft u alleen jaarlijks uw gegevens te actualiseren, dat kan tot en met 2021 via mijn.roosendaal.nl.

Aanvragen: Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen gedurende 2 maanden na dagtekening van de OZB-aanslag met eHerkenning - niveau 2 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier subsidie compensatie OZB.

Jeugdledensubsidie

Jeugdledensubsidie 2018 t/m 2021: subsidie voor actieve jeugdleden tot en met 18 jaar woonachtig in Roosendaal. Aan te vragen door verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en scouting.

Ontvangt u al subsidie hiervoor? Dan hoeft u alleen maar wijzigingen in het aantal jeugdleden door te geven. Dan hoeft u alleen jaarlijks uw gegevens te actualiseren, dat kan tot en met 2021 via mijn.roosendaal.nl.

Aanvragen: Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen gedurende de subsidieperiode (2018-2021) jaarlijks tussen 1 juli en 1 oktober met eHerkenning - niveau 2 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier jeugdledensubsidie.

Hoe het werkt

Aanvragen

  • Ontvangt u al subsidie voor OZB-compensatie of jeugdleden? Dan hoeft u alleen jaarlijks uw gegevens te actualiseren, dat kan tot en met 2021 via mijn.roosendaal.nl.
  • Voor de OZB-compensatie geldt dat nieuwe verenigingen en stichtingen gedurende 2 maanden na dagtekening van de OZB-aanslag met eHerkenning - niveau 2 een aanvraag kunnen indienen via het aanvraagformulier subsidie compensatie OZB.
  • Voor de jeugdledensubsidie geldt dat nieuwe verenigingen en stichtingen gedurende de subsidieperiode (2018-2021) jaarlijks tussen 1 juli en 1 oktober met eHerkenning - niveau 2 een aanvraag kunnen indienen via het aanvraagformulier jeugdledensubsidie.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats 13 weken na indiening van de aanvraag of de actualisatie van de huidige subsidie.

Nodig

Verder nodig voor de subsidieaanvraag:

Subsidieregeling Aanleveren
Compensatie OZB-lasten een kopie van de OZB-aanslag
Jeugdledensubsidie een ledenlijst met naam, adres en geboortedatum (Bij voorkeur in Excel-formaat of soortgelijk formaat)