Aanvragen subsidies tot en met 2021

Subsidie Onderwijs, kinderopvang (2020 en verder)

Bent u een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit thema.

Lees de subsidieregel goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Regelingen en beoordelingskaders

Binnen het thema Onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding heeft de gemeente subsidie beschikbaar voor:

 • Onderwijsachterstanden 2020-2022
 • Compensatieregeling peuteropvang 2020-2022
 • Peuteropvang Armoede 2020-2022

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. aanbieden van VVE programma
 2. projectmatig vergroten van de ouderbetrokkenheid
 3. aanbieden en coördineren van schakelklassen en taalvoorzieningen anderstaligen
 4. inkomensafhankelijke ouderbijdrage VVE programma voor ouders die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Voor 2021-2022 is dit ondergebracht in een nieuwe regeling.*

Compensatieregeling peuteropvang 2020

Subsidie kan worden verstrekt voor het bieden van peuteropvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar voor gemiddeld 8 uur per week, verdeeld over minstens twee dagen, gedurende maximaal 40 weken per jaar.

Peuteropvang Armoede 2020-2022

* Er is een nieuwe subsidieregeling Peuteropvang Armoede 2020-2022 waar het mogelijk is om een vergoeding aan te vragen voor de inkomensafhankelijke bijdrage, voor diegene die deze niet kunnen betalen. Deze vergoeding is niet meer gericht op enkel peuters met een VVE indicatie.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

 • Aanvragen doet u online met eHerkenning - Niveau 2. De indieningstermijnen zijn:

Subsidieregel

Uiterste indieningsdatum

Compensatieregeling peuteropvang 2020

Hele jaar door

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 1; aanbieden van VVE programma
1 juli tot 1 oktober 2019

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 2; projectmatig vergroten van de ouderbetrokkenheid

1 juli tot 1 oktober 2019

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 3; aanbieden en coördineren van schakelklassen en taalvoorzieningen anderstaligen

voor 1 juli 2020

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 4; inkomensafhankelijke ouderbijdrage VVE programma voor ouders die de eigen bijdrage niet kunnen betalen
Hele jaar door (per half jaar 1 aanvraag)

Besluitvorming

Afhankelijk van de subsidieregel is de uiterste datum van besluitvorming:

Subsidieregel

Uiterste datum besluitvorming

Compensatieregeling peuteropvang 2020

13 weken na indiening subsidieaanvraag

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 1; aanbieden van VVE programma
Voor 31 december 2019

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 2; projectmatig vergroten van de ouderbetrokkenheid

Voor 31 december 2019

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 3; aanbieden en coördineren van schakelklassen en taalvoorzieningen anderstaligen

13 weken na indiening subsidieaanvraag

Onderwijsachterstanden 2020-2022

Activiteit 4; inkomensafhankelijke ouderbijdrage VVE programma voor ouders die de eigen bijdrage niet kunnen betalen
13 weken na indiening subsidieaanvraag

Nodig

Voor de aanvraag is daarnaast ook nodig:  

Subsidieregel Extra aanleveren

Compensatieregeling peuteropvang 2020

De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan met o.a. de volgende gegevens;

 • het toetsingsinkomen;
 • het afgenomen aantal uren en dagdelen per week;
 • de ouderbijdrage per uur gebaseerd op de 1ste of 2de kind VNG tabel
 • format activiteitenbegroting en
 • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,-