Aanpak aanloopstraten Nieuwe Markt

De aanloopstraten van de Nieuwe Markt worden aangepakt
Artist impression aanloopstraten Nieuwe Markt

Eind 2017 hebben we de laatste werkzaamheden aan de Nieuwe Markt afgerond. Maar de uitstraling van de Nieuwe Markt willen we graag doortrekken naar straten die op de markt uitkomen: de zogenaamde “aanloopstraten”. Daarom hebben het college en de raad van de gemeente Roosendaal in november 2017 besloten geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van deze straten. Het gaat hierbij om de ingang van de parkeergarage de Nieuwe Markt, Tussen de Markten en de aanloopstraten vanuit de Dr. van Dregtstraat, de Raadhuisstraat en de Laan van België. 

Planning van de werkzaamheden

Het werk wordt in 4 delen uitgevoerd tussen juli 2018 en april 2019. Aannemer Schapers & Zn. B.V. voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. Hieronder vindt u de voorlopige planning.

  • Fase 1: start 2 juli – Nieuwe Markt Oost. We richten de ingang zo in dat de uitstraling hetzelfde is als de Nieuwe Markt (o.a. de klinkers). Ook de ingang van de parkeergarage pakken we aan (zie de artist impressions).
  • Fase 2: start nog niet bekend – Tussen de Markten.
  • Fase 3: start nog niet bekend – Aanloopstraat Dr. Van Dregtstraat
  • Fase 4: start begin januari 2019 (onder voorbehoud) – aanloopstraat vanuit de Raadhuisstraat
  • Fase 5: start begin maart 2019 (onder voorbehoud) – aanloopstraat Laan van België

Werkzaamheden

Op 2 juli start de Firma Schapers B.V. in opdracht van de gemeente met het deel rondom de parkeergarage de Nieuwe Markt. Het eerste deel van deze werkzaamheden combineren we met het werk aan de centrumring, de kruising met de Raadhuisstraat. Dit is in afstemming met Collectief Roosendaal. Hiermee wordt onnodige overlast en vertraging voorkomen. Het werk bestaat uit het dichtmaken van het gedeelte tussen de in- en uitrit van de parkeergarage. Dit heet “overkluizen”. Daarnaast komen er klinkers die passen bij de uitstraling van de Nieuwe Markt en worden boom- en plantvakken aangelegd. Tijdens het werk blijft er altijd een rijstrook van de parkeergarage open. Gedurende de openingstijden van de winkels worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Buiten openingstijden staan er stoplichten boven en onder aan de toegang van de garage.

Er is verkeershinder te verwachten rondom parkeergarage Nieuwe Markt

Hiervoor worden uitgebreide maatregelen genomen. Het verkeer richting het centrum, worden zoveel mogelijk naar de omliggende parkeergarages geleid. Zo wordt getracht grote opstoppingen bij de Parkeergarage Nieuwe Markt voorkomen. Deze adviesroute geven we aan met bebording, via de matrixborden en de LED schermen bij de op- en afritten naar de A58 en A17.

Overlast

De werkzaamheden zullen overlast veroorzaken, zowel bij de bewoners, ondernemers als voor de verkeersgebruikers. Dit kan niet voorkomen worden. Er wordt alles aan gedaan om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor om uw begrip.Artist impression Nieuwe Markt

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site hartvoordebinnenstad.nl.